Copyright 2015 Tillverkad med Xara Styrelsen Ordförande: Yngve Augustinsson 0455-22899, 070-928 18 87 V. Ordförande: Lars Franzén Kassör: Roger Johansson Sekreterare: Jerry Petersson Ordinarie ledamot: Jerko Magnebrink Valberedning: Bernt Andersson Materialförv: Jerko Magnebrink Miljöombud: Lars Franzén Suppleant: Mårten Ahlberg & Magnus Norlin Orningsman/suppleant: Mårten Ahlberg Stugvärd: Carina Augustinsson, Lena Mattisson & Marlene Pettersson