-Drönarbilder -

Långören,

Karlskrona skärgård


I detta galleriet finns exempel på några av de bilder vi tagit med våra drönare.

Självklart går det bra att köpa bilderna digitalt eller utskrivna på fotopapper

eller kanske på canvasduk uppspänd på kilram.

Prislista finns här!


- Vi har lagstadgad ansvarsförsäkring för drönarflygning.

- Vi har giltiga certifikart för drönare utfärdade av Transportstyrelsen.

-Samtliga bilder tagna med drönare som faller under tillståndsplikt för publicering (spridning)

är granskade och godkända av Lantmäteriet ur totalförsvarssynpunkt.

Ärandenummer utlämnas utan dröjesmål till begärande myndighet.