Produktfotografering

I vårt tjänsteutbud finns produktfotografering där våra främsta uppdragsgivare bl.a är 

företag inom E-handel.

Vanligast förekommande är att få sin produkt avbildad och frilagd så att kunden kan lägga till valfri bakgrund.

Det är du som kund som bestämmer hur slutresultatet skall vara och vi gör jobbet.